Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Hình ảnh của Máy đo  pH/mV/EC/TDS/ NaCl  Hanna HI 2550
Bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm?
Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 091.704.5555

Máy đo pH/mV/EC/TDS/ NaCl Hanna HI 2550

Nhà sản xuất:
Mã sản phẩm:
Hi 2550
Xuất xứ:
Rumani
Bảo hành:
12 tháng
Giá:
21.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)

:

Product tags
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật

Máy đo  pH/mV/EC/TDS/ NaCl - Model: HI 2550

Thang đo pH/ORP:  -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH / ±699.9 mV; ±2000 mV

Thang đo EC: 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 mS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to500.0mS/cm .

Thang đo TDS: 0.00 to 14.99 ppm; 15.0 to 149.9 ppm; 150 to 1499 ppm;1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L; up to 400.0 g/L.

Thang đo NaCl: 0.0 to 400.0% NaCl

Thang đo nhiệt độ: -10 to 120.0°C (pH); 0.0 to 60.0°C (EC)

Độ phân dải pH/ORP: 0.01 pH; 0.001 pH / 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000 mV)

Độ phân dải EC: 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Độ phân dải TDS: 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L

Độ phân dải NaCl: 0.1% NaCl; Độ phân dải nhiệt  độ: 0.1°C

Độ chính xác pH/ORP: ±0.01 pH; ±0.002 pH / ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

Độ chính các EC: ±1%; Độ  chính  xác TDS: ±1%

Độ  chính xác  NaCl: ±1%l Độ  chính  xác  nhiệt  độ: ±0.4°C

Hiệu chuẩn pH tự động:tại 1, 2 hoặc 3 điểm, với 5 điểm đệm đã được nhớ (4.01, 6.86, 7.01, 9.18,10.01).

Hiệu chuẩn tự động EC:Tại 1 điểm với  6 điểm đệm đã được nhớ

                                         (84.0 and 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0 và111.8 mS/cm)

Hiệu chuẩn tự động NaCL: Tại 1 điểm với dung dịch chuẩn HI 7037L.

Điện  cực pH:  HI 1131B; Điện  cực EC:  HI 76310; Điện  cực nhiệt  độ: HI 7662

Dữ liệu lưu trữ:   200 mẫu; Nguồn cung cấp:12 Vdc adapter; Kích thước: 240 x 182 x 74 mm

091.704.5555