Close
Mr. Tuấn - 0948766446 / 04.62855023
Mr. Đỉnh - 0936888030 / 04.62855024
 
Dự án - 0917045555
Kỹ thuật - 04.62855023
Ohaus

Sắp xếp bởi
Hiển thị mỗi trang
Hiển thị như
Cân đếm điện tử Ohaus EC15 (15kg)
VNĐ 6.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân đếm điện tử Ohaus BC15 (15kg)
VNĐ 6.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân đếm điện tử Ohaus BC30 (30kg)
VNĐ 6.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân thuỷ sản ohaus V51PH30 (30kg)
VNĐ 9.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PA213, 210g/0.001g
VNĐ 10.846.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS6001F, 4000g /0.1g
VNĐ 5.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555