Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Hóa chất công nghiệp
Hóa chất Merck
Hóa chất Taiho Kohzai
Hóa chất Nabakem
Keo dán Loctite
Hoá chất Trusco
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
CCDA Selective Supplement 16 vial
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Ammonium Test Method: colorimetric
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
CombiCheck 20 for checking
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Chlorine Test .BR with liquid reagent
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
OSTEOMOLL rapid decalcifier solution
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Tryptic soy broth (CASO broth) 105459
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Ethanol absolute GR for analysis 1009831000
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Citric acid monohydrate GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium hydroxide pellets GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrochloric acid 0,1 N
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
tri-Sodium citrate dihydrate GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetone GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Amidosulfonic acid GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
di-Phosphorus pentoxide GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrochloric acid fuming 37% GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrofluoric acid 48% GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium fluoride GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetophenone for synthesis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555