Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 093.6888030 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.024
Kế toán - 024.62.855.023
Phân tích môi trường
Thiết bị đo độ ẩm
Thiết bị đo nhiệt độ
Máy đo độ nhớt
Máy đo cường độ ánh sáng
Máy đo tiếng ồn
Cân điện tử
Máy đo nồng độ cồn
Máy đo tốc độ gió
Thiết bị dự báo thời tiết
Đo bụi, khí độc & Phóng xạ
  

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Nhiệt ẩm kế Extech 445703, -10-60°C, 10% - 99%
VNĐ 930.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế lưu điểm Extech RHT20
VNĐ 3.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế Shinwa 72605
VNĐ 500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMKL 9806
VNĐ 600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMAMT113
VNĐ 1.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ TMATC300
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế cơ Nakata NM-20TH
VNĐ 879.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế điện tử HOBO U14-001
VNĐ 6.823.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NC-1099HS
VNĐ 1.645.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NC-1099HT
VNĐ 1.993.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NJ-2099TH
VNĐ 979.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt ẩm kế điện tử Prometer EPA-2TH
VNĐ 2.655.700
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt kế trong và ngoài phòng DHT-1
VNĐ 1.100.000
VNĐ 1.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555