Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 093.6888030 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.024
Kế toán - 024.62.855.023
Thiết bị đo nhiệt độ
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại
Nhiệt kế đầu dò
Camera chụp ảnh nhiệt
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đồng hồ đo nhiệt độ số TMTBT 13H
VNĐ 900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ TMDT8380
VNĐ 1.780.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ TMATC300
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMAMT112
VNĐ 1.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMAMT4102
VNĐ 550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMKK 100
VNĐ 750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMKK101
VNĐ 450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ HMTMKL4101
VNĐ 600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ M&MPro HMTMDM6801B
VNĐ 1.587.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ M&MPro TMDT8380
VNĐ 1.757.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo nhiệt độ M&MPro TMIR102
VNĐ 2.106.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Nhiệt kế kỹ thuật số TMAMT-121
VNĐ 800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555