Dưỡng đo lỗ, đo khe
Thương hiệu
Xuất xứ
Khách hàng 2 Khách hàng 4 Khách hàng 5 Khách hàng 6 Garmin Mitutoyo Elcometer