Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thước cặp đồng hồ

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 , 0-150 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-686, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-673, 0-300mm/0.02
VNĐ 4.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-671, 0-150mm/0.02
VNĐ 1.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-682, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-683, 0-150mm/0.02
VNĐ 2.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-684
VNĐ 2.890.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-685
VNĐ 2.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-685
VNĐ 2.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 2.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 936.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.185.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 1.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 1.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.959.000
(Giá đã bao gồm VAT)
   
091.704.5555