Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thước cặp cơ

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước cặp cơ Shinwa 19899 , 15 cm
VNĐ 700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Shinwa 19912 , 200mm
VNĐ 1.050.000
VNĐ 980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Shinwa 19913 , 30 cm
VNĐ 2.000.000
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-312, 0-150mm, 0-6''
VNĐ 750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118, 0-200mm,0-8''/0.02mm
VNĐ 1.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153
VNĐ 7.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 533-404
VNĐ 13.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 160-180, 0-300mm/ 0.02mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-501, 0-600mm/0.05mm
VNĐ 7.480.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-502, 0-1000mm/0.05mm
VNĐ 16.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 160-128
VNĐ 8.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-20
VNĐ 842.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-30
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-52
VNĐ 2.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW152-55
VNĐ 4.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW155-55
VNĐ 5.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW155-65
VNĐ 5.580.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-07
VNĐ 631.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-15I
VNĐ 567.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-82
VNĐ 16.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW152-65
VNĐ 4.984.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Asimeto 341-06-0, 0-150mm/0.01mm
VNĐ 8.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
VNĐ 13.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-07
VNĐ 631.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
VNĐ 3.206.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555