Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Bút đo TDS điện tử

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Bút đo EC/TDS/Nhiệt độ Martini EC 59
VNĐ 2.100.000
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo EC/TDS/Nhiệt độ Milwaukee EC60
VNĐ 2.100.000
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo TDS điện tử Milwaukee CD600, 1990ppm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo TDS Hanna Hi 98301, 0-1999mg/L (ppm), 1ppm
VNĐ 1.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo TDS Hanna Hi 98302, 10.00 ppt (g/L)/0.01
VNĐ 1.180.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo TDS Hanna TDS 1
VNĐ 550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555