Close
Mr. Tuấn - 0948766446 / 04.62855023
Mr. Đỉnh - 0936888030 / 04.62855024
 
Dự án - 0917045555
Kỹ thuật - 04.62855023
Danh mục sản phẩm
Bộ điều khiển & Hiển thị

Bộ điều khiển pH
Bộ điều khiển TDS
Bộ điều khiển ORP online
Bộ điều khiển độ đục online
Thiết bị đo và kiểm soát MLSS
Bộ điều khiển SS online
Bộ điều khiển độ dẫn EC
Bộ điều khiển Clorine online
Bộ điều khiển oxy hòa tan DO
Bộ kiểm soát mực nước
Điện cực kiểm soát pH
Điện cực kiểm soát Clorine online
Điện cực kiểm soát EC
Điện cực kiểm soát độ dẫn D.O
Điện cực SS online
Điện cực MLSS online
Điện cực ORP online
Bộ khuếch đại tín hiệu
Bơm định lượng hóa chất
Phụ kiện

091.704.5555