Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Bộ đàm

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-55A
VNĐ 1.560.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-780
VNĐ 1.560.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-790
VNĐ 1.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-850Plus
VNĐ 1.930.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-99
VNĐ 1.280.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm IRADIO IR-668
VNĐ 935.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm IRADIO IR-669
VNĐ 1.045.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm IRADIO IR-669D
VNĐ 1.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm IRADIO IR-689
VNĐ 1.155.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm Kenwood TK-P701
VNĐ 2.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm Motorola CP-1100
VNĐ 3.780.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm Motorola GP-2000s
VNĐ 4.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy bộ đàm Motorola SMP-418
VNĐ 2.270.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555