Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Dao động ký

Dao động ký là một loại thiết bị thử nghiệm điện tử dùng để hiển thị dạng tín hiệu đưa vào cần quan sát theo tín hiệu khác hay theo thời gian. Trong một số dao dộng ký, kim bút vẽ của máy là một chấm sáng, di chuyển trên màn hình của ống tia điện tử theo quy luật của điện áp đưa vào cần quan sát. Nhiều dao động ký hiện đại dùng màn hình LCD thay vì ống tia điện tử để trình bày tín hiệu. Dao động ký là máy đo có các tính năng sau:
- Quan sát toàn cảnh tín hiệu
- Đo các thông số cường độ của tín hiệu, đo điện áp, đo dòng điện, đo công suất
- Đo tần số, chu kì, khoảng thời gian của tín hiệu, đo độ di pha của tín hiệu
- Vẽ tự động và đo được đặc tính phổ của tín hiệu, đặc tuyến biên độ-tần số
- Vẽ đặc tuyến Vôn-ampe của linh kiện


Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh
VNĐ 9.660.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1072CA, 70MHZ
VNĐ 21.315.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1074B, 70MHZ, 4 kênh
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102CA, 100MHZ
VNĐ 28.285.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102D, 100MHZ
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh
VNĐ 12.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1104B, 100MHZ, 4 kênh
VNĐ 32.145.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1202CA, 200MHZ
VNĐ 34.615.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1204B, 200MHZ, 4 kênh
VNĐ 39.560.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1302CA, 300MHZ
VNĐ 44.505.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4012, 100MHz, 2 Kênh
VNĐ 49.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4014, 100MHz, 4 Kênh
VNĐ 61.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4022, 200Mhz, 2 Kênh
VNĐ 64.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4024, 200Mhz, 4 Kênh
VNĐ 71.703.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4032, 350MHz, 2 Kênh
VNĐ 96.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4034, 350MHz, 4 Kênh
VNĐ 106.320.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4052, 500MHz, 2 Kênh
VNĐ 116.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4054, 500MHz, 4 Kênh
VNĐ 145.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS6062, 600MHZ, 2 kênh
VNĐ 185.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS6064, 600MHZ, 4 kênh
VNĐ 197.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS6102, 1GHZ, 2 kênh
VNĐ 222.525.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS6104, 1GHZ, 4 kênh
VNĐ 271.975.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555