Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Máy phát xung

Máy phát xung hay máy tạo sóng đo lường là bộ nguồn tạo ra các tín hiệu chuẩn về biên độ, tần số và dạng sóng dùng trong thử nghiệm và đo lường. Các máy tạo sóng trong phòng thí nghiệm có các dạng sau:

- Máy tạo sóng sin tần thấp LF (low frequency); tạo sóng sin tần số vô tuyến RF (radio frequency);
- Máy tạo hàm; Máy phát xung;
- Máy phát tần số quét, máy phát các tín hiệu thử nghiệm.


Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy phát xung Gwinstek GFG-8015G (2Mhz)
VNĐ 3.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8020H (2Mhz)
VNĐ 4.995.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8215A (3Mhz)
VNĐ 4.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Gwinstek GFG-8255A (5Mhz)
VNĐ 9.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )
VNĐ 7.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )
VNĐ 6.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
VNĐ 98.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
VNĐ 111.265.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
VNĐ 160.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
VNĐ 210.165.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
VNĐ 247.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
VNĐ 321.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
VNĐ 12.365.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
VNĐ 13.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG2041A, 40MHz
VNĐ 25.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4062, 2 channel, 60Mhz
VNĐ 19.880.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4102, 2 channel, 100Mhz
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4162, 2 channel, 160Mhz
VNĐ 32.145.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5071, 70Mhz, 1 channel
VNĐ 44.505.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5072, 70MHz, 2 Channel
VNĐ 61.815.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555