Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thước cặp - Caliper
Thước cặp điện tử
Thước cặp cơ
Thước cặp đồng hồ
Thước đo module bánh răng
Thước cặp đo độ dày ống
Thước cặp năng lượng mặt trời
Thước cặp đo khoảng cách tâm
Thước cặp từ sợi carbon
Thước cặp đo trong
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước cặp điện tử MW110-15WR
VNĐ 1.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-20WR
VNĐ 2.320.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-30DBL
VNĐ 2.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW110-20DBL
VNĐ 1.870.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW110-30DFC
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 , 20 cm/0.01 mm
VNĐ 1.900.000
VNĐ 1.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-20
VNĐ 842.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-30
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-52
VNĐ 2.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW152-55
VNĐ 4.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW155-55
VNĐ 5.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW155-65
VNĐ 5.580.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-07
VNĐ 631.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-15I
VNĐ 567.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-82
VNĐ 16.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW152-65
VNĐ 4.984.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 2.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
VNĐ 13.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW150-60DDL, 0-600mm,0-24''/0.01mm
VNĐ 5.820.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-15DBL
VNĐ 1.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-15DIP
VNĐ 1.080.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-07
VNĐ 631.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
VNĐ 3.206.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-72
VNĐ 8.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 936.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.185.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 1.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 1.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.959.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555