Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 093.6888030 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.024
Kế toán - 024.62.855.023
Thước cặp - Caliper
Thước cặp điện tử
Thước cặp cơ
Thước cặp đồng hồ
Thước đo module bánh răng
Thước cặp đo độ dày ống
Thước cặp năng lượng mặt trời
Thước cặp đo khoảng cách tâm
Thước cặp từ sợi carbon
Thước cặp đo trong
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-501-10, 0-600mm, 0.01
VNĐ 17.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-702-10
VNĐ 4.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-713-10
VNĐ 6.390.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 551-301-10
VNĐ 7.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 551-301-10
VNĐ 7.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-686, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 533-404
VNĐ 13.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-673, 0-300mm/0.02
VNĐ 4.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 160-180, 0-300mm/ 0.02mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-501, 0-600mm/0.05mm
VNĐ 7.480.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-502, 0-1000mm/0.05mm
VNĐ 16.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-671, 0-150mm/0.02
VNĐ 1.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-682, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-683, 0-150mm/0.02
VNĐ 2.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-684
VNĐ 2.890.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-685
VNĐ 2.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-685
VNĐ 2.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 Tiếp theo
091.704.5555