Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thước cặp - Caliper
Thước cặp điện tử
Thước cặp cơ
Thước cặp đồng hồ
Thước đo module bánh răng
Thước cặp đo độ dày ống
Thước cặp năng lượng mặt trời
Thước cặp đo khoảng cách tâm
Thước cặp từ sợi carbon
Thước cặp đo trong
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước cặp cơ Shinwa 19912 , 200mm
VNĐ 1.050.000
VNĐ 980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118, 0-200mm,0-8''/0.02mm
VNĐ 1.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-20WR
VNĐ 2.320.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Starrett 798B-8/200
VNĐ 3.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-713-10
VNĐ 6.390.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 551-301-10
VNĐ 7.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử Mitutoyo 551-301-10
VNĐ 7.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW110-20DBL
VNĐ 1.870.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-686, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 , 20 cm/0.01 mm
VNĐ 1.900.000
VNĐ 1.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-682, 0-200mm/0.01mm
VNĐ 3.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-684
VNĐ 2.890.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-20
VNĐ 842.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.185.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.959.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555