Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thước cặp - Caliper
Thước cặp điện tử
Thước cặp cơ
Thước cặp đồng hồ
Thước đo module bánh răng
Thước cặp đo độ dày ống
Thước cặp năng lượng mặt trời
Thước cặp đo khoảng cách tâm
Thước cặp từ sợi carbon
Thước cặp đo trong
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước kẹp cơ MW110-15I
VNĐ 567.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-82
VNĐ 16.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW152-65
VNĐ 4.984.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 2.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Asimeto 341-06-0, 0-150mm/0.01mm
VNĐ 8.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
VNĐ 13.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW150-60DDL, 0-600mm,0-24''/0.01mm
VNĐ 5.820.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-15DBL
VNĐ 1.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử MW110-15DIP
VNĐ 1.080.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW110-07
VNĐ 631.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
VNĐ 3.206.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ MW150-72
VNĐ 8.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 936.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.185.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW140-30, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 1.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-15, 0-150mm/0.02mm
VNĐ 1.540.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp đồng hồ MW142-20, 0-200mm/0.02mm
VNĐ 1.959.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Sylvac 910.0532, 0-300mm/0.01mm
VNĐ 5.980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp điện tử Sylvac 910.2502, 0-150mm/0.01mm
VNĐ 2.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước căp điện tử MW150-75DDL
VNĐ 13.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử khoảng đo rộng MW150-50DDL
VNĐ 4.710.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW160-50D
VNĐ 9.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp Moore&Wright MW110-15DPC
VNĐ 720.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW120-15DB
VNĐ 1.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp điện tử MW110-15DFC, 0-150mm, 0-6''/0.01mm
VNĐ 1.120.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555