Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Đo lỗ & vòng trong
Đồng hồ đo lỗ
Panme đo lỗ
Panme đo vòng trong
Mẫu chuẩn đo lỗ
Thanh nối dài thước đo lỗ
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711, 18-35mm/0.01mm
VNĐ 3.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712, 35-60 mm/0.01mm
VNĐ 4.080.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713, 50-150 mm/0.01mm
VNĐ 4.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714, 100-160mm/0.01mm
VNĐ 5.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715, 160-250mm/0.01mm
VNĐ 7.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme cơ đo vòng trong Mitutoyo 137-203, 50-500mm/0.01mm
VNĐ 4.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-150
VNĐ 27.468.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-204, 50-1000mm/0.01mm
VNĐ 7.080.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555