Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Đồng hồ so chân trụ
Đồng hồ so chân gập
Đồng hồ so điện tử
Đồng hồ so nằm
Đồng hồ đo độ dày
Thước đồng hồ
Chân, gá & đế từ
Gá đo kiểm Granit

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Chân đế từ Mitutoyo 7010S-10
VNĐ 800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế từ Mitutoyo 7011S-10
VNĐ 850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế từ Mitutoyo 7031
VNĐ 6.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế Mitutoyo 156-101-10
VNĐ 1.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế Mitutoyo 156-105
VNĐ 980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế từ mini Mitutoyo 7014
VNĐ 850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế từ Mitutoyo 7032, ø6, ø8mm, ø9.53mm (3/8”)
VNĐ 7.190.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Chân đế từ Mitutoyo 7033B
VNĐ 3.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đế gá Panme Moore & Wright MW279-01A
VNĐ 550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đế từ thủy lực MW485-01
VNĐ 1.610.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300
VNĐ 6.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ so Mitutoyo 513-405E, 0-0,2mm
VNĐ 2.160.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ so Mitutoyo 513-477E
VNĐ 2.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Gá đo kiểm granit Mitutoyo 215-151-10, 50x200x50mm, 250mm
VNĐ 10.980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Khối V chuẩn Mitutoyo 181-902-10
VNĐ 3.860.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-415E
VNĐ 2.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-514E
VNĐ 2.980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ so điện tử Asimeto 502-08-0
VNĐ 1.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 Tiếp theo
091.704.5555