Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Đo Sâu & Cao
Thước đo độ sâu điện tử
Thước đo sâu cơ khí
Đồng hồ đo sâu
Panme đo sâu
Thước đo cao
Đo cao đồng hồ & số
  

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-102, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 7.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-103, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 9.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-304,0-600mm/0.01mm
VNĐ 15.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao Mitutoyo 192-130, 0-300mm/0.01mm
VNĐ 12.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao Mitutoyo 570-302, 0-300mm/0.01mm, cổng SPC
VNĐ 8.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
VNĐ 13.475.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao cơ khí MW 190-50, 0-500mm/0.02mm
VNĐ 5.142.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử MW191-30DAB, 0-300mm, 0-12''/0.01mm
VNĐ 9.831.000
VNĐ 9.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
VNĐ 8.712.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo độ sâu điện tử Mitutoyo 571-252-10
VNĐ 9.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo sâu Mitutoyo 128-101
VNĐ 2.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo sâu Mitutoyo 129-112
VNĐ 3.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo sâu Mitutoyo 527-123, 300mm/0.01mm
VNĐ 3.107.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao cơ khí MW 190-30, 0-200/0.02mm
VNĐ 2.820.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314 (600mm/0.01mm)
VNĐ 14.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 Tiếp theo
091.704.5555