Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Pamme - Micrometer
Panme điện tử đo ngoài
Panme cơ đo ngoài
Panme đo trong
Panme mỏ dẹt
Pame đo chân ren
Panme đĩa
Panme họng sâu
Panme đế chữ V
Đầu panme
Panme đo mép, đo gân
Đế panme
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Panme điện tử Shinwa 79523 , 0-25 mm/0.001 mm
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 293-241, 25-50mm/0.001mm
VNĐ 3.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 293-821, 0-25mm/0.001mm
VNĐ 2.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo chân ren Mitutoyo 342-251, 0-25mm/0,001mm
VNĐ 5.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme cơ đo ngoài Shinwa 78935 , 0-25 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme cơ đo ngoài Shinwa 78936 , 25-50 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme cơ khí đo trong Mitutoyo 145-190, 125-150mm/0.01mm
VNĐ 7.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 293-180, 0-25mm/0-1''/0.001, IP65
VNĐ 5.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 293-242, 50-75mm/0.001mm, IP65
VNĐ 4.885.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 293-250, 100-125mm/0.001mm, IP65
VNĐ 7.890.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 345-250-10
VNĐ 9.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme điện tử Mitutoyo 422-330, 0-25mm, 1''/ 0.001mm
VNĐ 11.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo độ dày đường nối Mitutoyo 147-105
VNĐ 2.780.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-129, 0-25mm/,0.001mm
VNĐ 1.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 1.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10, 50-75mm/ 0.01mm
VNĐ 1.560.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo trong Mitutoyo 145-185, 5-30mm/0.01mm
VNĐ 4.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 5 Tiếp theo
091.704.5555