Close
Mr. Tuấn - 0948766446 / 04.62855023
Mr. Đỉnh - 0936888030 / 04.62855024
 
Dự án - 0917045555
Kỹ thuật - 04.62855023
Thước lá - Rules


Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước lá Shinwa 13013 , 300 mm
VNĐ 150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 1.5m Niigata ST-1500
VNĐ 1.610.400
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 15cm Niigata ST-150
VNĐ 57.200
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 1m Niigata ST-1000
VNĐ 603.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 2m Niigata ST-2000
VNĐ 2.013.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 30cm Niigata ST-300
VNĐ 125.400
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox 60cm Niigata ST-600
VNĐ 320.100
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước Lá Inox Mạ Nhũ Bạc 150mm Niigata SV-150
VNĐ 63.800
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm Niigata SVC-15KD
VNĐ 107.800
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox mạ nhũ bạc 1m Niigata SV-1000
VNĐ 603.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox mạ nhũ bạc 30cm Niigata SV-300
VNĐ 127.600
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước lá inox mạ nhũ bạc 60cm Niigata SV-600
VNĐ 328.900
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555