Close
Mr. Tuấn - 0948766446 / 04.62855023
Mr. Đỉnh - 0936888030 / 04.62855024
 
Dự án - 0917045555
Kỹ thuật - 04.62855023
Máy quang phổ (Photometers)
Thiết bị đo Chlorine
Thiết bị đo Ammonia
Thiết bị đo sắt
Thiết bị đo Phosphate
Máy quang phổ khả kiến
Máy quang phổ đa chỉ tiêu (Multiparameter Photometer)
Máy quang phổ khác
 

091.704.5555