Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Bộ test Kit

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Bộ Kit kiểm tra chất lượng nước
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Acidity và Alkalinity Hanna Hi 3813
VNĐ 1.691.375
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Acidity và Alkalinity Hanna Hi 3814
VNĐ 4.415.429
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Alkalinity Hanna Hi 38014, 0-500 gpg
VNĐ 992.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Alkalinity Hanna Hi 3811, 0-300 mg/L
VNĐ 868.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Ammonia Hanna Hi 38049, 0.0-3.0 mg/L
VNĐ 1.782.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Ammonia Hanna Hi 3824, 0.0-2.5 mg/L
VNĐ 722.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Carbon Dioxide Hanna Hi 3818, 0-100 mg/L
VNĐ 485.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo chất lượng nước Hanna Hi 3817
VNĐ 5.402.275
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 38015, 5000-100000 mg/L
VNĐ 2.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 38017, 0.0-3.5 mg/L
VNĐ 1.590.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 3815, 0-1000 mg/L
VNĐ 857.146
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 3819
VNĐ 4.934.228
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 Tiếp theo
091.704.5555