Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đọc mã vạch

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đầu đọc mã vạch 1 tia BIRCH BZ-188BU
VNĐ 1.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch 1 tia BIRCH CD-100BU
VNĐ 950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch CCD 1 tia BIRCH BD-388II
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch laser 1 tia BIRCH BS-915IIBU
VNĐ 1.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Laser đa tia (24 tia) BIRCH BS-360BU
VNĐ 5.450.000
VNĐ 5.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex A-50M
VNĐ 6.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3051BT
VNĐ 8.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3060
VNĐ 4.675.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100 Magic C Stock
VNĐ 1.287.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100F Magic C Stock
VNĐ 1.507.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151HS
VNĐ 2.277.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3152HS
VNĐ 7.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190 HS
VNĐ 2.497.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190BT
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3191BT
VNĐ 8.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6010
VNĐ 5.115.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6082
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6170
VNĐ 4.675.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc thẻ từ Zebex ZM-800ST
VNĐ 1.980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555