Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 093.6888030 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.024
Kế toán - 024.62.855.023
Thiết bị trợ giảng

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
AUDIOMIX SP-10TG
VNĐ 16.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
AUDIOMIX SP-8D
VNĐ 12.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bảng flipchart silicon FB33
VNĐ 1.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-20A
VNĐ 2.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-20UDFM
VNĐ 2.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-252
VNĐ 1.550.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-253 (B)
VNĐ 1.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-253 (W)
VNĐ 1.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-301U
VNĐ 1.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị âm thanh trợ giảng AUVISYS AM-451
VNĐ 3.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555