Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị vật tư
Phụ kiện - vật tư cơ khí
Thiết bị bảo hộ lao động
Thiết bị phòng sạch
Thiết bị ngành may
Hóa chất công nghiệp
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Sodium hydroxide pellets GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrochloric acid 0,1 N
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
tri-Sodium citrate dihydrate GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetone GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Amidosulfonic acid GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
di-Phosphorus pentoxide GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrochloric acid fuming 37% GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrofluoric acid 48% GR
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium fluoride GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Acetophenone for synthesis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Polyvinyl alcohol 72000
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
1,4-Dioxane GR for analysis ACS,IS
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Hydrofluoric acid 48% GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Sodium fluoride GR for analysis
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
 
 Đầu tiên ... Trước 3 4 5 6 7
091.704.5555