Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Căn mẫu, dưỡng đo
Căn lá độ dày
Dưỡng đo bán kính
Dưỡng đo ren
Dưỡng đo lỗ, đo khe
Đo ngành hàn
Mẫu chuẩn độ nhám
Ren chốt
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110, 0.4-6mm, 18 lá
VNĐ 2.510.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-304S
VNĐ 890.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-303S, 0.05-1mm/ 28 lá
VNĐ 1.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-32, 0,03-1mm, 32 lá
VNĐ 680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107, 15.5-25mm/0.5mm
VNĐ 1.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo bán kính Shinwa 73794 , 28 lá
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo bán kính Shinwa 73795 , 28 lá
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng do độ dày Shinwa 73776 , 75 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73780 , 100mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73781 , 150 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73782 , 65 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73796 , 100 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73797 , 150 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo hình dạng Shinwa 77970 , 150mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo hình dạng Shinwa 77971 , 300mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo mối hàn Niigata AWG-10
VNĐ 936.100
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo mối hàn Niigata WG-1
VNĐ 1.476.200
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo mối hàn Shinwa 58691
VNĐ 1.900.000
VNĐ 1.790.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Dưỡng đo ren Mitutoyo 188-151, 0.4-7mmTPI ,51 lá
VNĐ 1.230.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 Tiếp theo
091.704.5555