Close
Mr. Tuấn - 0948766446 / 04.62855023
Mr. Đỉnh - 0936888030 / 04.62855024
 
Dự án - 0917045555
Kỹ thuật - 04.62855023
Máy đo OXY hoà tan-DO

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo DO/BOD Hanna HI 4421
VNĐ 45.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo DO/BOD Hanna HI 98186
VNĐ 23.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo OXY hoà tan Extech 407510
VNĐ 9.290.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo Oxy hoà tan Hanna HI 9142
VNĐ 9.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo Oxy hoà tan Martini Mi 605
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo Oxy hoà tan Martini Mi190
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555