Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị phân tích nước

Máy đo pH
Máy đo OXY hoà tan-DO
Đo thế Oxi hóa khử ORP
Đo độ dẫn điện (EC)
Đo tổng rắn hòa tan (TDS)
Đo độ đục (Turbidity)
Đo điện trở (Resistivity)
Đo điện cực ion chọn lọc (ISE)
Đo độ mặn
Đo nhu cầu oxi hóa học (COD)
Máy quang phổ (Photometers)
Máy khuấy từ ( Magnetic stirrers)
Khúc xạ kế
Máy ly tâm
Bút đo TDS điện tử
Máy khuấy cần
Bộ test Kit
Điện cực đo độ dẫn điện (EC)
Điện cực đo pH
Bộ điều khiển & Hiển thị
Thiết bị kiểm tra nồng độ
Máy chuẩn độ
  

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Bộ Test Kits đo Alkalinity Hanna Hi 3811, 0-300 mg/L
VNĐ 868.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Ammonia Hanna Hi 38049, 0.0-3.0 mg/L
VNĐ 1.782.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Ammonia Hanna Hi 3824, 0.0-2.5 mg/L
VNĐ 722.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Carbon Dioxide Hanna Hi 3818, 0-100 mg/L
VNĐ 485.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo chất lượng nước Hanna Hi 3817
VNĐ 5.402.275
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 38015, 5000-100000 mg/L
VNĐ 2.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 38017, 0.0-3.5 mg/L
VNĐ 1.590.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo Chloride Hanna Hi 3815, 0-1000 mg/L
VNĐ 857.146
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 3819
VNĐ 4.934.228
(Giá đã bao gồm VAT)
Bộ Test Kits đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 3823
VNĐ 6.068.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555