Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo cơ khí

Pamme - Micrometer
Thước cặp - Caliper
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Thước lá - Rules
Máy đo & kiểm tra
Đo lỗ & vòng trong
Đo góc, ê ke, compa
Căn mẫu, dưỡng đo
Đo Sâu & Cao
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đồng hồ đo độ cứng PCE-DX-DS, 0-44.5N
VNĐ 8.602.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE-1000
VNĐ 36.795.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ cứng vật liệu kim loại PCE-2000
VNĐ 54.735.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thiết bị đo độ cứng bề mặt bê tông PCE-HT-225A
VNĐ 20.255.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo độ cứng cao su PCE-A Shore A
VNĐ 23.385.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo độ cứng cao su PCE-DX-A (12.5 N)
VNĐ 4.916.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ đo độ cứng cao su PCE-DX-AS
VNĐ 8.602.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ cứng cao su PCE-DD-A (0 ... 100 Shore A)
VNĐ 7.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555