Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo cơ khí

Pamme - Micrometer
Thước cặp - Caliper
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Thước lá - Rules
Máy đo & kiểm tra
Đo lỗ & vòng trong
Đo góc, ê ke, compa
Căn mẫu, dưỡng đo
Đo Sâu & Cao
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIAMF018
VNĐ 6.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8810
VNĐ 6.426.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8811
VNĐ 9.497.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8812
VNĐ 9.198.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8816
VNĐ 9.639.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT150
VNĐ 15.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT160
VNĐ 18.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT200
VNĐ 26.334.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIUM-1
VNĐ 19.530.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIUM-1D
VNĐ 25.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBAMF019
VNĐ 9.828.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBAMF020
VNĐ 11.970.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBTV200
VNĐ 12.096.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBTV2000
VNĐ 12.474.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBTV260
VNĐ 22.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo độ rung M&MPRO VBTV2600
VNĐ 19.530.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 Tiếp theo
091.704.5555