Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo cơ khí

Pamme - Micrometer
Thước cặp - Caliper
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Thước lá - Rules
Máy đo & kiểm tra
Đo lỗ & vòng trong
Đo góc, ê ke, compa
Căn mẫu, dưỡng đo
Đo Sâu & Cao
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Panme điện tử Shinwa 79523 , 0-25 mm/0.001 mm
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Shinwa 19899 , 15 cm
VNĐ 700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Shinwa 19912 , 200mm
VNĐ 1.050.000
VNĐ 980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước cặp cơ Shinwa 19913 , 30 cm
VNĐ 2.000.000
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo góc Shinwa 100mm 62490
VNĐ 250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo góc Shinwa 62480
VNĐ 200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước eke vuông Shinwa 62359 , 30x20 cm
VNĐ 200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước level Shinwa 76633 , 500 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 5 Tiếp theo ... Cuối cùng
091.704.5555