Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo cơ khí

Pamme - Micrometer
Thước cặp - Caliper
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Thước lá - Rules
Máy đo & kiểm tra
Đo lỗ & vòng trong
Đo góc, ê ke, compa
Căn mẫu, dưỡng đo
Đo Sâu & Cao
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Panme điện tử Mitutoyo 293-241, 25-50mm/0.001mm
VNĐ 3.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme cơ đo ngoài Shinwa 78936 , 25-50 mm
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 1.450.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo chân ren Mitutoyo 342-252
VNĐ 9.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 1.480.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo rãnh điện tử Mitutoyo 422-231
VNĐ 12.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo rãnh Mitutoyo 422-331
VNĐ 12.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo trong MW280-02, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 2.093.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo ngoài Mitutoyo 102-302, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 2.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Panme đo trong Mitutoyo 145-186, 25-50mm/0.01mm
VNĐ 4.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555