Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất

CEM
PCE

Hệ đo

Tính năng phụ

Xuất xứ

USA

Phân loại

Cấp độ bảo vệ

Khoảng đo (m)

Khoảng đo đồng hồ so (mm)

1mm
4mm
5mm

Số lá dưỡng

10
13
15
16
17
18
20
25
26
28
30
32
34

Chia độ

Ứng dụng

Thiết bị đo cơ khí

Pamme - Micrometer
Thước cặp - Caliper
Đồng hồ so & Đồng hồ đo
Thước lá - Rules
Máy đo & kiểm tra
Đo lỗ & vòng trong
Đo góc, ê ke, compa
Căn mẫu, dưỡng đo
Đo Sâu & Cao
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-103, 0-300mm/0.02mm
VNĐ 9.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-304,0-600mm/0.01mm
VNĐ 15.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao Mitutoyo 192-130, 0-300mm/0.01mm
VNĐ 12.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo cao Mitutoyo 570-302, 0-300mm/0.01mm, cổng SPC
VNĐ 8.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo góc Shinwa 100mm 62490
VNĐ 250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước đo góc Shinwa 62480
VNĐ 200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước eke vuông Mitutoyo 916-212, 50x40x4mm
VNĐ 2.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước eke vuông Mitutoyo 916-214
VNĐ 3.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước eke vuông Shinwa 62359 , 30x20 cm
VNĐ 200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-312, 0-150mm, 0-6''
VNĐ 750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555