Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị văn phòng
Máy văn phòng
Thiết bị an ninh
Thiết bị siêu thị
Thiết bị ngân hàng
Thiết bị viễn thông
   

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151HS
VNĐ 2.277.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3152HS
VNĐ 7.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190 HS
VNĐ 2.497.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3190BT
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3191BT
VNĐ 8.250.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6010
VNĐ 5.115.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6082
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6170
VNĐ 4.675.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182
VNĐ 7.920.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu đọc thẻ từ Zebex ZM-800ST
VNĐ 1.980.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu ghi hình Rifatron D1-4U
VNĐ 7.095.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu ghi hình Rifatron HD1-1648
VNĐ 38.270.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu ghi hình Rifatron MH-1648
VNĐ 26.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đầu ghi hình Rifatron SH-08
VNĐ 15.690.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555