Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Máy chà sàn

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy chà sàn-thảm công nghiệp HC 175
VNĐ 15.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn-thảm công nghiệp HC 522
VNĐ 15.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn-thảm công nghiệp HC 154
VNĐ 14.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn công nghiệp HC 17
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn công nghiệp HC 537
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn công nghiệp HC 177
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn công nghiệp HC 80
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn-thảm công nghiệp BD 1A
VNĐ 16.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn liên hợp HC 500
VNĐ 43.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy cọ rửa sàn liên hợp HC 2009
VNĐ 262.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy chà sàn liên hợp HC 550
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555