Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 093.6888030 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.024
Kế toán - 024.62.855.023
Máy đo khoảng cách

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo khoảng cách Bosch GLM30
VNĐ 2.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách CEM LDM-100
VNĐ 3.080.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách CEM LDM-35
VNĐ 2.640.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách CEM LDM-65
VNĐ 3.520.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách Geo Fennel ECODIST PRO
VNĐ 4.180.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM50
VNĐ 2.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM80, 0.05-80m
VNĐ 4.050.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách kỹ thuật số M&MPro DMJC316
VNĐ 2.350.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách kỹ thuật số M&MPro DMAMT316
VNĐ 1.750.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách GEO-Fennel EL 200, 0.5-18m
VNĐ 1.815.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách M&MPro DMMW012
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách laser M&MPro DMLM50
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách laser M&MPro DMLM80
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Giá đỡ máy 3 chân Bosch BS150
VNĐ 400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách laser M&MPro DMPD80
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách Golf Lan Hai JCS602-600
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo khoảng cách Golf Nikon Laser 350G
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555