Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Máy đo cường độ ánh sáng

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LM-81LX, 0~ 2200 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-100, 20000 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-101, 50000 Lux
VNĐ 2.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-102, 50000 Lux
VNĐ 2.743.000
VNĐ 2.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-105, 50000 Lux
VNĐ 5.645.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-107, 100000 Lux
VNĐ 5.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-107, 100K Lux
VNĐ 5.645.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1102, 400000 Lux
VNĐ 8.065.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1108, 400000 Lux
VNĐ 8.065.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron YK-10LX, 20000 Lux
VNĐ 2.742.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555