Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Máy đo cường độ ánh sáng

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo cường độ ánh sáng Shinwa 78747
VNĐ 2.400.000
VNĐ 2.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo ánh sáng Extech LT300
VNĐ 3.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech 401025, 0-50000 LUX
VNĐ 3.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech 401027, 0-2000 Fc
VNĐ 2.473.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech 407026, 0-50000 LUX
VNĐ 4.945.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech EA30 (400.000 Lux)
VNĐ 4.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech EA31, 0-20.000 Lux
VNĐ 3.200.000
VNĐ 3.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Extech HD400 (400k Lux)
VNĐ 5.000.000
VNĐ 4.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Hanna Hi 97500
VNĐ 2.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-3808
VNĐ 3.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-185 (dataloger)
VNĐ 3.520.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng TES 1335
VNĐ 4.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng PCE-172 (400.000 lux)
VNĐ 4.752.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo ánh sáng Extech EA31, 0-20.000lux
VNĐ 3.200.000
VNĐ 3.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LM-81LX, 0~ 2200 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-100, 20000 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-101, 50000 Lux
VNĐ 2.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555