Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Máy đo cường độ ánh sáng

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy đo ánh sáng SM700 MILWAUKEE
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng CEM DT-185 (dataloger)
VNĐ 3.520.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng TES 1335
VNĐ 4.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX101
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX1010B
VNĐ 1.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX1010BS
VNĐ 1.930.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX1330B
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX1020BS
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng PCE-172 (400.000 lux)
VNĐ 4.752.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ sáng M&MPro LMLX9621
VNĐ 00
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo ánh sáng Extech EA31, 0-20.000lux
VNĐ 3.200.000
VNĐ 3.100.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LM-81LX, 0~ 2200 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-100, 20000 Lux
VNĐ 2.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-101, 50000 Lux
VNĐ 2.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-102, 50000 Lux
VNĐ 2.743.000
VNĐ 2.665.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555