Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Ampe kìm

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm Hioki 3280-10
VNĐ 1.350.000
VNĐ 1.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm Hioki 3280-20, 42A/100A, Ø33mm
VNĐ 2.690.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2055, K2055
VNĐ 3.940.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2031
VNĐ 1.850.000
(Giá đã bao gồm VAT)
AMPE KIM 2002PA
VNĐ 3.070.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Extech EX830 , 1000A (đo nhiệt đô)
VNĐ 5.440.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2004, K2004
VNĐ 5.786.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2010
VNĐ 13.293.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2033, K2033
VNĐ 3.455.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2046R, K2046R
VNĐ 4.202.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2056R, K2056R
VNĐ 4.680.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Kyoritsu 2300R, K2300R ;0 to 100.0A; Ø10mm
VNĐ 2.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm Kyoritsu 2003A;400A/2000A
VNĐ 5.355.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2007A, K2007A ;Ø33mm;40Hz~400Hz
VNĐ 1.356.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm kyoritsu 2009
VNĐ 6.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2017
VNĐ 1.355.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm KYORITSU 2040
VNĐ 2.625.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm Kyoritsu 2200
VNĐ 1.397.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3281, 30A/600A, Ø33mm
VNĐ 5.241.844
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3282, 30A/1000A, Ø46mm
VNĐ 6.979.321
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3291-50, 60A/1000A, Ø30mm
VNĐ 3.331.378
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3293, 600A/1000A, Ø24mm
VNĐ 9.400.848
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Lutron CM-9941, 60A/600A
VNĐ 1.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Lutron DM-6053, 20A/200A
VNĐ 1.508.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL10, 60A/300A, Ø25mm
VNĐ 1.384.600
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL20R, 60A/300A, Ø25mm
VNĐ 1.879.100
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa CAM600s, 6A/600A, Ø36mm
VNĐ 2.063.999
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL1000, 400A/1000A, Ø42mm
VNĐ 2.415.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL1200R, 400A/1200A, Ø42mm
VNĐ 3.486.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCM400, 40A/400A, Ø25mm
VNĐ 2.076.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCM60L, 0.1A/600A, Ø21mm
VNĐ 1.265.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284, 20A/200A, Ø33mm
VNĐ 14.646.170
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285, 200A/2000A, Ø55mm
VNĐ 14.646.170
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 Tiếp theo
091.704.5555