Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Đồng hồ vạn năng

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Digital Multimeter K1009
Liên hệ giá
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009, K1009
VNĐ 1.166.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011, K1011
VNĐ 1.544.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012, K1012 (True RMS)
VNĐ 2.257.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018, K1018
VNĐ 810.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1030, K1030
VNĐ 1.330.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051, K1051 (True RMS)
VNĐ 7.640.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052 (MEAN/RMS)
VNĐ 9.336.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061, K1061 (True RMS)
VNĐ 11.967.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062, K1062 (MEAN/RMS)
VNĐ 14.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S, K1109S
VNĐ 874.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110, K1110
VNĐ 1.533.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Digital Multimeter K1018
VNĐ 1.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Analogue Multimeters K1110
VNĐ 1.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Digital Multimeters K1030
VNĐ 1.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Digital Multimeters KEW MATE 2000
VNĐ 2.500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Digital Multimeters KEW MATE 2001
VNĐ 3.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng + bút thử điện Extech EX530-KIT
VNĐ 5.440.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech 38073
VNĐ 495.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech DM110
VNĐ 989.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech DM220 (+NCV)
VNĐ 1.113.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX310 (+NVC)
VNĐ 989.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX320 (+NCV)
VNĐ 1.236.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX330
VNĐ 1.484.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Extech EX410
VNĐ 1.236.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 Tiếp theo
091.704.5555