Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy hiện sóng số Owon DS5032E, 30Mhz, 2 kênh
VNĐ 8.654.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon MSO7102TD, 100MHz, 2 Kênh
VNĐ 22.950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon MSO8102T, 100MHz, 2 Kênh
VNĐ 25.120.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon MSO8202T, 200MHz, 2 Kênh
VNĐ 32.440.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon PDS5022S, 25Mhz, 2 kênh
VNĐ 7.475.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon PDS6062T, 60Mhz
VNĐ 12.365.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon PDS7102T, 100Mhz, 2 kênh
VNĐ 14.366.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon PDS8202T, 200Mhz
VNĐ 21.140.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon SDS6062, 60Mhz, 2 kênh
VNĐ 11.126.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon SDS7102, 100Mhz. 2 kênh
VNĐ 14.590.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon SDS8102, 100Mhz. 2 kênh, 2GSa/s
VNĐ 22.155.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 2.5Gsa/s
VNĐ 34.862.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Owon SDS8302, 300Mhz. 2 kênh, 3.2GSa/s
VNĐ 38.820.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số phân tích OWON MSO5022, 25Mhz, 2 Kênh
VNĐ 14.637.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555