Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
VNĐ 98.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
VNĐ 111.265.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
VNĐ 160.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
VNĐ 210.165.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
VNĐ 247.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
VNĐ 321.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
VNĐ 12.365.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
VNĐ 13.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG2041A, 40MHz
VNĐ 25.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4062, 2 channel, 60Mhz
VNĐ 19.880.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4102, 2 channel, 100Mhz
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4162, 2 channel, 160Mhz
VNĐ 32.145.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5071, 70Mhz, 1 channel
VNĐ 44.505.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5072, 70MHz, 2 Channel
VNĐ 61.815.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh
VNĐ 9.660.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1072CA, 70MHZ
VNĐ 21.315.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1074B, 70MHZ, 4 kênh
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102CA, 100MHZ
VNĐ 28.285.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102D, 100MHZ
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh
VNĐ 12.650.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1104B, 100MHZ, 4 kênh
VNĐ 32.145.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1202CA, 200MHZ
VNĐ 34.615.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1204B, 200MHZ, 4 kênh
VNĐ 39.560.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS1302CA, 300MHZ
VNĐ 44.505.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4012, 100MHz, 2 Kênh
VNĐ 49.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4014, 100MHz, 4 Kênh
VNĐ 61.800.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4022, 200Mhz, 2 Kênh
VNĐ 64.260.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4024, 200Mhz, 4 Kênh
VNĐ 71.703.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4032, 350MHz, 2 Kênh
VNĐ 96.400.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4034, 350MHz, 4 Kênh
VNĐ 106.320.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy hiện sóng số Rigol DS4052, 500MHz, 2 Kênh
VNĐ 116.200.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555