Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC Fluke 302, 400A
VNĐ 1.863.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 303, 600A
VNĐ 2.047.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 305, 1000A
VNĐ 2.415.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 373, 600A (True RMS)
VNĐ 4.832.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke 317, 40A/600A
VNĐ 3.795.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke 319, 40A/1000A
VNĐ 4.715.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke 375, 600A
VNĐ 8.185.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke-376, 1000A (True RMS)
VNĐ 9.561.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm đo mA Fluke 771, 21mA/100mA
VNĐ 15.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm đo mA Fluke 773, 21mA/100mA
VNĐ 31.562.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng FLUKE 114
VNĐ 3.928.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B, AC-DC, 1000V, 10A, 40MΩ
VNĐ 2.060.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng FLUKE 17B
VNĐ 2.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
091.704.5555