Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm Kyoritsu 2200
VNĐ 1.397.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút thử điện không tiếp xúc Extech DV20
VNĐ 500.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009, K1009
VNĐ 1.166.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011, K1011
VNĐ 1.544.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012, K1012 (True RMS)
VNĐ 2.257.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018, K1018
VNĐ 810.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1030, K1030
VNĐ 1.330.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
VNĐ 98.900.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
VNĐ 111.265.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
VNĐ 160.700.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
VNĐ 210.165.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
VNĐ 247.000.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
VNĐ 321.425.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
VNĐ 12.365.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
VNĐ 13.600.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG2041A, 40MHz
VNĐ 25.960.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4062, 2 channel, 60Mhz
VNĐ 19.880.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4102, 2 channel, 100Mhz
VNĐ 24.725.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG4162, 2 channel, 160Mhz
VNĐ 32.145.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5071, 70Mhz, 1 channel
VNĐ 44.505.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Máy phát xung Rigol DG5072, 70MHz, 2 Channel
VNĐ 61.815.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 302, 400A
VNĐ 1.863.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 303, 600A
VNĐ 2.047.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 305, 1000A
VNĐ 2.415.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Fluke 373, 600A (True RMS)
VNĐ 4.832.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke 317, 40A/600A
VNĐ 3.795.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Fluke 319, 40A/1000A
VNĐ 4.715.000
(Giá đã bao gồm VAT)
1 2 3 4 Tiếp theo
091.704.5555