Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC SEW ST-2600, 400A, Ø27mm
VNĐ 1.484.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 2660CL, 400A/600A, Ø35mm (Auto Range)
VNĐ 2.967.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 3800CL, 400A/1000A, Ø40mm (Auto Range)
VNĐ 2.967.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 3810CL, 400A/1000A, Ø40mm
VNĐ 3.708.750
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 3900CL, 400A/2000A, Ø55mm
VNĐ 3.956.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 3902CL, 200A/2000A, Ø55mm (Auto Range)
VNĐ 3.215.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW 3904CL, 400A/1500A, Ø55mm
VNĐ 3.461.500
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3600, 200A/1500A, Ø55mm
VNĐ 2.720.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3602, 200A/1500A, Ø55mm (Auto Range)
VNĐ 2.967.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3620, 200A/1500A, Ø55mm
VNĐ 3.461.500
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555