Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm AC Sanwa DCL10, 60A/300A, Ø25mm
VNĐ 1.384.600
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL20R, 60A/300A, Ø25mm
VNĐ 1.879.100
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa CAM600s, 6A/600A, Ø36mm
VNĐ 2.063.999
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL1000, 400A/1000A, Ø42mm
VNĐ 2.415.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCL1200R, 400A/1200A, Ø42mm
VNĐ 3.486.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCM400, 40A/400A, Ø25mm
VNĐ 2.076.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Sanwa DCM60L, 0.1A/600A, Ø21mm
VNĐ 1.265.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCL30DR, 60A/400A, Ø25mm
VNĐ 3.486.225
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM2000AD, 40A/2000A, Ø53mm
VNĐ 8.010.900
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM22AD, 20A/200A, Ø22mm
VNĐ 6.749.925
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Sanwa DCM400AD, 40A/400A, Ø25mm
VNĐ 3.585.125
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770
VNĐ 1.150.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771
VNĐ 1.783.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a
VNĐ 770.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Sanwa PM3
VNĐ 963.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF
VNĐ 950.000
(Giá đã bao gồm VAT)
  
091.704.5555