Close
Mr. Tuấn - 094.8766446 /024.62.855.023
Mr. Đỉnh - 094.594.2992 /024.22.62.9292
 
Dự án - 091.704.5555
Kỹ Thuật - 024.62.855.023
Kế toán - 024.22.62.9292
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm
Dao động ký
Máy phân tích phổ
Máy phát xung
Đồng hồ chỉ thị pha
Máy kiểm tra acqui
Đo RCL
Đo điện trở
Nguồn cấp
Đo điện từ trường
Kiểm tra điện áp
Đo điện đa năng
Phân tích công suất
Đo điện trở đất
 

Sắp xếp bởi
Hiển thị Mỗi trang
Hiển thị như
Ampe kìm Hioki 3280-10
VNĐ 1.350.000
VNĐ 1.300.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm Hioki 3280-20, 42A/100A, Ø33mm
VNĐ 2.690.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3281, 30A/600A, Ø33mm
VNĐ 5.241.844
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3282, 30A/1000A, Ø46mm
VNĐ 6.979.321
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3291-50, 60A/1000A, Ø30mm
VNĐ 3.331.378
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC Hioki 3293, 600A/1000A, Ø24mm
VNĐ 9.400.848
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284, 20A/200A, Ø33mm
VNĐ 14.646.170
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285, 200A/2000A, Ø55mm
VNĐ 14.646.170
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285-20, 200A/2000A, Ø55mm
VNĐ 14.384.631
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3287, 10A/100A, Ø35mm
VNĐ 8.475.500
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288, 100A/1000A, Ø35mm
VNĐ 4.839.574
(Giá đã bao gồm VAT)
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20, 100A/1000A, Ø35mm
VNĐ 5.834.813
(Giá đã bao gồm VAT)
Bút đo điện Hioki 3246-60
VNĐ 1.480.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3008
VNĐ 3.273.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3244-60
VNĐ 1.252.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3245-60 (Pin mặt trời)
VNĐ 1.856.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50
VNĐ 5.936.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-50
VNĐ 3.811.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-51
VNĐ 3.809.000
(Giá đã bao gồm VAT)
Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50 (True RMS)
VNĐ 7.865.000
(Giá đã bao gồm VAT)
 
091.704.5555